Projektnyitó konferencia


 

2013. március 9-én, széles érdeklődés kíséretében került sor a határon átnyúló, Bakonya és Eszék között kialakítandó zöldút létrehozására beadott nyertes IPA pályázatunk projektnyitó konferenciájára.

Handó János, a Gyeregyalog.hu Egyesület elnökének köszöntőjét követően Budai Krisztina, a Zöldutak Módszertani Egyesület vezetője és elkötelezett zöldutas aktivista mutatta be a zöldút mozgalom kialakulását, fejlődését és a hazai jó gyakorlatokat.

Ezután Gonda Tibor, a projekt menedzsere ismertette a projekt előzményeit, céljait és megvalósításra váró feladatait, majd a horvát partnerek képviseletében Juhász Bálint a zöldút horvátországi szakaszát és a Vörösmarton kialakításra kerülő ökoturisztikai látogatóközpont fejlesztési elképzeléseit mutatta be.

Ezt követően izgalmas előadásokat hallhattunk két önszerveződő baranyai zöldút – az Ormánság és a Mecsek – létrejöttének folyamatáról, tevékenységeikről, terveikről és az előttük álló feladatokról.

A rövid szünet után Pámer Zoltán a DDRFÜ képviseletében beszélt az EuroVelo kerékpárútról, majd Dr. Kiss Gábor, a Vidékfejlesztési Minisztérium Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztályának a vezetője vezette be a tájérték fogalmát, és a tájértékek feltérképezésének módszertanát.

Kurilla Annamária az Orfűi Zöldút kialakításának lehetőségét, Benovics Gábor pedig a szintén IPA projekt keretében megvalósuló Pécs-Eszék-Antonovac kerékpárút fejlesztést ismertette röviden. Rögtönzött felkérésnek engedve Eperjesi Tamás, a NAKVI vidékfejlesztési igazgatója bemutatta szervezetüket, valamint Molnár András, a Magyar Természetjáró Szövetség képviselője a túrautak kitáblázásának lehetőségeiről tartott egy rövid összefoglalót.

A konferencia résztvevői egybehangzóan szakmailag nagyon színvonalasnak és rendkívül hasznosnak értékelték a délutánt, mely során ismerkedésre, kapcsolatépítésre és szakmai tapasztalatcserére is alkalom nyílt, és együttműködési igények is megfogalmazódtak.

Konferenciánk sikeréhez igazi színfoltként nagy mértékben hozzájárult a Mecsek Ökocsali csapata által biztosított büfé. A nagyon bőséges és finom helyi termék falatok, a különleges italok és a kedvesség, mellyel mindezt kínálták igazi baráti hangulatot és termékeny eszmecserék alapját teremtette meg.