Eat Green projekt

Túrák a Baranya Zöldúton

Kerékpáros túra vállalkozó kedvű bicajosoknak – Felhívás

Téli túrák nemzeti parkjainkban és védett természeti területeken


Termelői piacok, helyik termékek a Baranya Zöldúton

Újra indul az Orfűi Helyi Termék és Kézműves Piac

Szlavónia helyi specialitása – a kulen

Ó, az a híres kopácsi csiptetős ponty…!

II. Cserkúti „kisbúcsú” és kézműves vásár

Ajánló – Keresd a helyit!


A zöldút fogalma

“A zöldutak olyan, többfunkciós útvonalak, melyeket a gyalog, lovon, kerékpáron, illetve más motormentes módon közlekedő vagy túrázó emberek számára hoznak létre. Fajtájuk szerint lehetnek zöldfolyósok, történelmi és kereskedelmi útvonalak, folyók vagy vasutak mentén haladó ösvények, vízi utak. A zöldutakat helyi közösségek működtetik a környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható társadalom kialakítása és az egészséges életmód elterjesztése érdekében. A zöldutak ideális környezetet biztosítanak a közösségi kezdeményezések, továbbá a természetvédelemmel, kulturális örökségvédelemmel, fenntartható turizmussal és motormentes közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések számára. A zöldutakat azzal a szándékkal hozzák létre, hogy a térségben élők és az oda látogatók igényeit egyaránt kielégítse és élénkítse a helyi gazdaságot.”

(részlet a Közép- és Kelet-európai Zöldutak deklarációjából)

 

A zöldutak megjelenésének előzményei

 

A XIX. század közepén az Egyesült Államokban új divathullám vette kezdetét: a nagyobb városokban parkokat alakítottak ki a városok levegőjének tisztítása és a lakosság aktív, levegőn való szabadidő eltöltésének érdekében (pl. New York, Central Park). A parkok jelentették az első lépést a passzív szabadidő-eltöltés háttérbe szorulásával kapcsolatban, majd létrejött a Frederick Law Olmsted által megálmodott és megtervezett első zöldút (greenway), a 10 km-es massachusetts-i parkrendszer.

 

A zöldút létjogosultságának hivatalos elismerése azonban még váratott magára, csak az 1980-as évek második felében tett javaslatot a President’s Commission on American Outdoors egy olyan „eleven zöldúthálózat” létrehozására az Egyesült Államokban, amely átszövi a vidéket és a városok tereit, illetve a lakosság számára az élőhelyükhöz közel szabad tereket biztosít. A kezdeményezés felhívta a figyelmet a városiasodás negatív következményeire (természetszennyezés magas foka), a biológiai sokféleség csökkenésére, ezért a szövetségi és az állami szervek, illetve a helyi érdekcsoportok nyitottan álltak a tematikus útvonalak létrehozásának és fejlesztésének kérdéséhez.

 

Az 1990-es években megjelent Charles Little „Zöldutak Amerikáért” című könyve, amelyben először olvashatott az érdeklődő a zöldutak gazdasági, ökológiai, rekreációs jelentőségeiről. 1995-ben napvilágot látott Jack Ahern – Julius Gy. Fabos szerkesztésében a „Zöldutak: Egy Nemzetközi Mozgalom Kezdete” című első módszertani kiadvány, amely a zöldutak nemzetközi tervezésére is részletesen kitért.

 

A zöldutak ismérvei:

 

– létrejöttükben elengedhetetlen a helyi, civil jellegű kooperáció (a helyi civilek és közösségei, helyi önkormányzat, helyi vállalkozások), a közösségfejlesztés, az önkéntesség kiemelkedő értéket képvisel;

– az együttműködések döntően nem üzleti céloknak rendelődnek alá;

– a zöldútnak azonban releváns funkciója, a helyi jólét, az életminőség pozitív irányba történő elmozdítása, a fenntarthatóság biztosítása, a helyi természeti és kulturális örökség védelme, egyben hasznosítása is;

– fontos funkciója fogyasztói körében a környezettudatos életvitel, az alternatív közlekedési formák iránti érdeklődés, a velük kapcsolatos személetmód optimális manipulálása.